خلاصه مقالات بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
زمان برگزاری: 8 الی 10 شهریور 96
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر بیوک حبیبی