خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه گلپایگان-دانشکده فنی و مهندسی
زمان برگزاری: 1 الی 2 شهریور 96
دبیر سمینار: سرکار خانم دکتر مژگان زنده دل