خلاصه مقالات بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه اراک
زمان برگزاری: 29 الی 31 مرداد 96
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر علیرضا صلابت