خلاصه مقالات دوازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه اصفهان
زمان برگزاری: ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر اسماعیل شمس سولاری