نشریه خبری انجمن شیمی ایران-شماره دوم-بهمن ماه ۸۵

سری : شماره دوم بهمن ماه ۸۵

مدیر مسئول: ولی اله میرخانی

سردبیر: محمدرضا ایروانی

همکاران این شماره: محسن سنایی فر، مهدی شمسی پور، رضا کاربخش، الهام کشاورز، مائده مشرف جوادی، محبوبه نصر اصفهانی، زینب نوری صفا، زهرا همتیان

با تشکر از: دکتر افسانه صفوی، دکتر سید حبیب فیروزآبادی، دکتر کاظم کارگشا، مهندس مهدی وفایی

طرح روی جلد و پشت جلد: مهدی شمسی پور

تایپ و صفحه آرایی: فاطمه کریمی پور

شمارگان: ١۵٠٠ نسخه

آدرس: اصفهان - خیابان هزارجریب - دانشگاه اصفهان-گروه شیمی - دفتر نشریه خبری انجمن شیمی ایران

تلفن: ٠٣١٣٧٩٣٢٧١٣

پست الکترونیکی: m.r.iravani@sci.ui.ac.ir :

 

فهرست مطالب:

سرمقاله
رهنمودهای مقام معظم رهبری
فناوری شیمی اتنخابی درست برای توسعه(۲)
مصاحبه با دکتر فیروزآبادی
معرفی دانشکده شیمی دانشگاه کاشان
معرفی انجمن شیمی ایران(۲)
مصاحبه با خانم دکتر صفوی
اخبار رویدادهای علمی و فرهنگی
معرفی آکادمی علوم جهان سوم (TWAS)
مصاحبه با مدیر عامل شرکت نفت سپاهان
تازه های کتاب شیمی
تازه های علمی شیمی
اخبار همایش ها و سمینارهای علمی داخلی و بین المللی

 

جهت مطالعه نشریه فوق بر روی لینک زیر کلیک کنید: