ششمین سمینار دو سالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری: 4 الی 5 آبان 96
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر محمدحسین فاطمی