دومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری: 5 الی 6 شهریور 96
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر محمدحسین رسولی فرد