آرشیو سمینارهای الکتروشیمی انجمن شیمی

سومین همایش دوسالانه الکتروشیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری: 29 الی 30 اردیبهشت 1378
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر جهانبخش رئوف

ادامه ...