آرشیو سمینارهای کمومتریکس انجمن شیمی

اولین سمینار کمومتریکس ایران

محل برگزاری: دانشگاه اراک
زمان برگزاری: 14 الی 15 شهریور 1385
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر غلامحسن عظیمی

ادامه ...