آرشیو سمینارهای شیمی فیزیک انجمن شیمی

اولین سمینار شیمی فیزیک ایران

محل برگزاری: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری: 18 الی 19 خرداد 1370
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر مسعود حسن پور

ادامه ...