معرفی کتاب


اصول وکاربردهای طیف سنجی فلورسانس
مترجمان: دکتر مریم سعیدی فر
دکتر علی اکبر صبوری

تالیف: جیهارد رنه آلبانی
ترجمه : دکتر مریم سعیدی فر (استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی)
دکتر علی اکبر صبوری (استاد دانشگاه تهران)

ادامه ...

پاسخ به تمرین های سنتز آلی نوین
مترجمان: دکتر محمد سعید عبائی، دکتر رضا زادمرد، دکتر محمد مجید مجتهدی و دکتر علی شریفی

مترجمان:

دکتر محمد سعید عبائی، دکتر رضا زادمرد، دکتر محمد مجید مجتهدی و دکتر علی شریفی

از اعضای هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

ادامه ...

روشهای الکتروشیمیایی
اساس و کاربردها
مترجمان: محمدحسین بنی طباء بیدگلی,مهدی صفایی

نوشته‌ی آقایان آلن جی بارد و لری آر فالکنر
مترجمان: محمدحسین بنی طباء بیدگلی,مهدی صفایی

ادامه ...


شیمی فیزیک (ایرا لوین)

به دلیل عمق علمی کتاب و توجه و دقت به مفاهیم پایه‌ای و نیز ارجاع آن‌ها به منابع اصلی، می‌توان از کتاب شیمی‌فیزیک لِوین، به عنوان منبعی برای آغاز کارهای پژوهشی در زمینه‌های مختلف شیمی‌فیزیک استفاده کرد.

ادامه ...